Χωματουργικές Εργασίες

Η Δαπέδων Έργα με μια γκάμα σύγχρονων μικρών χωματουργικών μηχανημάτων μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε εργασία που αφορά στη διαμόρφωση εξωτερικών χώρων. Πιο συγκεκριμένα:

  • Κατασκευές ραμπών και χώρων στάθμευσης σε περιορισμένους χώρους όπως ημιυπόγεια κατοικιών με εκσκαφείς μικρού τύπου.
  • Εκσκαφές θεμελίων σε ανακατασκευές παλαιών μονοκατοικιών.
  • Απομάκρυνση μπαζών και μεταφορά κηπευτικών χωμάτων και αδρανών υλικών με mini φορτωτές σε αυλές και δύσκολα σημεία.
  • Στρώσιμο επιφανειών με μινι οδοστρωτήρες σε σημεία που χρειάζονται επιπλέον συμπίεση του εδάφους πριν τη σκυροδέτηση.
  • Επίσης αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως εργασίες κομπρεσέρ.
Ζητήστε μια Δωρεάν Εκτίμηση